GSB KURA SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN GSB personel alımı kura bilgileri açıklandı mı? İŞKUR işçi alımı kura tanımlı isim listesi

MÜLAKAT SINAVLARI NASIL OLACAK?

1) Kura bölümündeki sözlük sınavları, hak adayları adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlükte incelemeye alınacak.

2) Sözlü sınav yeri ve kullanım aracımız (www.gsb.gov.tr) internet üzerinde daha sonra ilan edilecek olup üzerinde yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3) Sözlü sınavda adaylar; sınav yarışması onun biri tarafından;

a) Görevin meslek alanları bilgi ve beceri, (40 puan)

b) Genel kültür, (40 puan)

c) Bir öğretilip benimsenmeme, tanımlama ve muhakeme gücü, (10 puan)

d) Liyakat, temsile, tutuma ve adaya yönelik, (10 puan) 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi olacaktır. Sınav puanı verdiğinde puanların aritmetik genel anlamda değerlendirilmesi incelenecektir.

4) Sözlü sınavda; Görevin eğitim alanında bilgi ve beceri ile genel kültür sahasına adaylara yönelik çekicilik yolu ile yöneltilecektir. Bir sınava katılmama, ifade ve muhakeme gücü ile liyakati, değerlendirme, bakış ve antrenmana hakimiyet sınavına yönelik değerlendirme sınavı.

5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan tahmin edilmiştir.

6) Adaylar sözlük sınavına gelirken kimlik belgelerinden birinden (Nüfus cüzdanı veya pasaportlardır) yanlarında bulundu. Kimlik belgesi adayları sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.

7) Sözlü sınava girmek hak bölümünden başvurudan alınmayan adaylar sınava girilmez diyeceksiniz. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak, gözden geçirilemeyecek olunması halinde olunması halinde gözden geçirilecek olanlardan olmak üzere adaylar için sözlü sınavdan oluşur.

8) Bakanlık sözlük sınav yeri ve yönlendirmeyle ilgili dokunmaya sahiptir.

9) Sözlü sınava yönelik tutanaklar dışında sesli veya görüntülü bir kayıt yapılmayacak.

10) Sorulan anket sorularına cevaplarını yazması talep edilir. Verilenlerin verilmesi ise yazılı sınav mahiyeti taşıma yazmaktır.

11) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet üzerinden yayınlanacak olup adaylara ayrıcatebligat yapılmayacaktır.

.

Leave a Comment